Prijava za polaganje predispitnih obaveza - februarski rok Štampa
ponedeljak, 27 januar 2020 10:27

Potrebno je da se putem forme prijavite za polaganje predispitnih obaveza u februarskom ispitnom roku, koje se održava u nedelju 02.02.2020.

Testovi se polažu sa početkom u 15h u sali 015, a Access praktični deo sa početkom u 17:00h u sali 006.

Forma se nalazi na linku: UISTestoviFEB.

Prijava je obavezna i traje do subote 01.02.2020. do 10h.