Prijava za polaganje predispitnih obaveza - I kolokvijumska nedelja Štampa
petak, 15 maj 2020 12:10

Predispitne obaveze se polažu u terminu prve kolokvijumske nedelje.

Sve predispitne obaveze (Test 1, Test 2 i praktični test) se polažu u istom terminu i ukupno vreme rada je 120 minuta.

Zbog novonastale situacije, praktični test se neće polagati na računaru, već na papiru.

Primer izmenjenog praktičnog testa se nalazi na sajtu predmeta, u sekciji Vežbe.

Potrebno je da se putem forme prijavite za polaganje testova. Mole se studenti da prijave polaganje samo ako će sigurno izaći.

Forma se nalazi na linku: predispitneIklk.

Prijava je obavezna i traje do srede, 20.05.2020. u 8h.

Napomena: Mole se studenti da vode računa da popunjavaju prijavu ćirilicom.